Wspomnień czas…. Erasmus+ / Time for memories…. Erasmus+

Nie tak dawno temu gościliśmy grupę studentów z całego świata.
Zostały wspomnienie… Naprawdę dobre….
Oto wspaniałe wspomnienie zrobione przez studentów z programu Erasmus+.
Autorka: Jah Pajaro Salanga
Dziękujemy!
Time for memories…. Erasmus+
Not so long ago, we hosted a group of students from all over the world.
They remain memories… Really good ones….
Here’s a great memory made by Erasmus+ students.
Author: Jah Pajaro Salanga
Thank you!
DISCLAIMER: I hereby declare that I do not own the rights to this music/song. All rights belong to the owner. No Copyright Infringement Intended.