Wizyta prof. Zviada Abashidze dla AKSiM

W dniach 13-19 maja 2024 r. mieliśmy zaszczyt gościć prof. Zviada Abashidze z Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych Tbiliskiego Uniwersytet Państwowego w Gruzji.
Był to kolejny przykład świetnej współpracy między Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademią Nauk Stosowanych, a najstarszą w regionie kaukaskim uczelnią i największym gruzińskim uniwersytetem.
Współpraca jest możliwa dzięki programowi Erasmus+.
Zviada Abashidze jest profesorem akademickim na wydziale nauk politycznych, na Uniwersytecie Państwowym w Tbilisi (TSU), w Gruzji. Jednocześnie jest kierownikiem Biura Badań i Rozwoju Wydziału Nauk Społecznych i Politycznych.
Prof. Zviad Abashidze w swoim cyklu wykładów omówił ostatnie wydarzenia polityczne w Gruzji. Jego wykłady skupiły się na takich kwestiach jak:
1. Kaukaz Południowy: przegląd ogólny. Geopolityka, narody i budowanie państwa
2. Polityka, tożsamość i geopolityka w Armenii
3. Polityka, tożsamość i geopolityka w Azerbejdżanie
4. Gruzja: droga do nowoczesnego państwa i „narodu”
5. Tożsamość, narodowość i geopolityka na Kaukazie Południowym: perspektywy porównawcze
Podczas wizyty doszło do spotkania ze studentami oraz kadrą zarządzającą z AKSiM. Wśród studentów byli również uczestnicy wymiany w ramach programu Erasmus+ – w tym z gruzińskiej uczelni.
Wszystko możliwe dzięki programowi Erasmus+!
Dziękujemy!
Poniżej fotorelacja oraz specjalna debata w ramach AKSiM i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

dr Krystian Chołaszczyński