Wizyta prof. Sandro Tabatadze w murach AKSiM

W dniach 6-10 maja 2024 r. mieliśmy zaszczyt gościć prof. Sandro Tabatadze z Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych Tbiliskiego Uniwersytetu Państwowego w Gruzji.
To kolejny przykład świetnej współpracy między Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademią Nauk Stosowanych, a najstarszą w regionie kaukaskim uczelnią i największym gruzińskim uniwersytetem.
Współpraca jest możliwa dzięki programowi Erasmus+.
Sandro Tabatadze jest adiunktem na wydziale nauk politycznych, na Uniwersytecie Państwowym w Tbilisi (TSU), w Gruzji. Jednocześnie jest kierownikiem Biura Badań i Rozwoju Wydziału Nauk Społecznych i Politycznych.
Prof. Sandro Tabatadze w swoim cyklu wykładów omówił ostatnie wydarzenia polityczne w Gruzji oraz opisał postawy obywateli w kontekście integracji z Unią Europejską.
Podczas wizyty doszło do spotkania ze studentami oraz kadrą zarządzającą AKSiM. Wśród studentów byli również uczestnicy wymiany w ramach programu Erasmus+ – w tym z gruzińskiej uczelni.
Wszystko możliwe dzięki programowi Erasmus+!
Dziękujemy!

dr Krystian Chołaszczyński