Wieczór autorski – Afryka

Wieczór autorski – Afryka

W środę, 10 maja br. w Bibliotece Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się spotkanie autorskie z dr. Krystianem Chołaszczyńskim oraz promocja jego książki ,, AFRYKA Nowy paradygmat współczesnej polityki międzynarodowej’’.
Krystian Chołaszczyński jest doktorem nauk społecznych, specjalizującym się w zakresie nauk o polityce, wykładowcą AKSiM, zastępcą koordynatora Regionalnego Ośrodka Międzynarodowego w Toruniu, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. Jest autorem ponad 40 artykułów naukowych poświęconych tematyce afrykańskiej. W 2014 r. ukazała się także jego monografia ,,Etnopolityka jako funkcjonalny element kształtujący system polityczny Republiki Zimbabwe’’ .
Po uroczystym powitaniu gości, dr K. Chołaszczyński poprowadził wykład, przybliżając nam dzisiejszy odbiór Afryki w mediach i w rzeczywistości. W dobie fake newsów często spotykamy się z negatywnym obrazem kontynentu Afryki. Jest ona zwykle kojarzona z zacofaniem, brudem i biedą, rozumiana jako przedmiot, a nie podmiot relacji międzynarodowej. Autor podkreślił, że celem Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego jest niwelowanie fałszywych obrazów Afryki oraz ukazywanie jej potencjału i prawdziwego piękna.
Afryka jest bogata w złoża i surowce, takie jak ropa naftowa, złoto, miedź, platyna, ale nie może z nich w pełni korzystać, ponieważ nie ma kapitału, ani takich możliwości technologicznych. Jest uzależniona od światowych decydentów – powiedział.
Książka jest odpowiedzią na pytanie, jak rozumieć dzisiejszą Afrykę. Fałszywy przekaz medialny wiąże się także z animizacją kontynentu. Przyroda i zwierzęta Afryki są dziś bardziej obejmowane troską niż zamieszkująca go ludność. Realne problemy i tragedie Afrykańczyków są często przykrywane pseudo tragedią zwierząt. Zjawisko to wynika m. in. z europejskiego spojrzenia na Afrykę.
Problemem edukacyjnym jest to, że historia Afryki pojawia się tylko w kontekście odkryć geograficznych. Po rzekomym odkryciu, kolonizacja spowodowała zniszczenie jej struktur społecznych. Dla Afryki nie ma nic gorszego niż patrzeć na siebie oczami Europejczyków – wyjaśnił dr K. Chołaszczyński.
Podobnym europejskim wymysłem, sztucznie nałożonym na Afrykę jest koncepcja granicy. Wizja państwowości i obywatelskości kłóci się z naturalnym porządkiem i strukturami społecznymi ludności afrykańskiej. Dla nich granica jest drogą, a nie linią.
Dr K. Chołaszczyński przybliżył także charakter konfliktów toczących się w Afryce, jej aktualną relację z Chinami, wyjaśnił przyczynę tzw. spirali zadłużenia kontynentu oraz omówił cel przyszłego integrowania państw Afryki, bazując na treści swojej książki.
W trakcie spotkania studenci, wykładowcy oraz pozostali goście pytali autora m. in. o wpływ relacji międzynarodowych na strukturę państw afrykańskich, kwestię złóż i surowców na przykładzie Nigerii, a także o religijność ludności afrykańskiej oraz o właściwą postawę Europejczyków w kontekście Afryki.
Afryka jest różnorodna. Powinniśmy zmienić swoje nastawienie wobec niej i zacząć zapraszać afrykańskich liderów do rozmów przy stole dyplomatycznym. W kwestii wiary, religia jest odpowiedzią na kryzys tożsamości w Afryce (…) – tłumaczył autor książki.
Spotkanie zakończyło się konkursem dla gości i studentów. Posiadacze losowanych po wydarzeniu karteczek z tytułem promowanej książki ,,AFRYKA Nowy paradygmat współczesnej polityki międzynarodowej’’ otrzymali jej egzemplarz z możliwością uzyskania autografu dr. Krystiana Chołaszczyńskiego.

Sotkanie zostało zorganizowane w ramach trwającego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja 2023).

Natalia Kruk
Zespół Prasowy AKSiM