W Katolickim Uniwersytecie Fu Jen

Uniwersytet Fu Jen w New Tajpej City fot. K. Chołaszczyński

Cykl wykładów dr. Krystiana Chołaszczyńskiego dla Katolickiego Uniwersytetu Fu Jen w New Tajpej City (Republika Chińska, Tajwan)
W dniach 26-31 marca 2023 r. miałem zaszczyt oraz olbrzymią przyjemność przebywać na Katolickim Uniwersytecie Fu Jen, położonym w stolicy Republiki Chińskiej; na Tajwanie. Było to możliwe dzięki wieloletniej współpracy między Fu Jen a Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademią Nauk Stosowanych. Od lat współpracujemy na wielu płaszczyznach, lecz program Erasmus+ zajmuje najważniejsze miejsce.
Już od 12 lat ma miejsce akademicka wymiana dzięki europejskiemu programowi. W tym czasie siedmiu wykładowców z Fu Jen odwiedziło toruńską placówkę i wygłosiło swoje referaty studentom. W tym roku natomiast, dwóch pracowników AKSiM wyjechało bądź wyjedzie ze swoimi wykładami. W marcu 2023 r. taki zaszczyt dotknął Moją osobę.
Jak było do przewidzenia, zostałem bardzo ciepło przyjęty. Obie strony współpracy poważnie traktują obecne relacje. W trakcie wizyty, jako Kierownik Biura Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej, miałem okazję rozmawiać o przyszłej pogłębionej współpracy z dziekanami i kierownikami niemal wszystkich jednostek organizacyjnych. W tym z dziekanem i dyrektorem Szpitala Akademickiego o możliwościach wymiany na kierunkach pielęgniarskim oraz medycznym.
Zgodnie z planem wizyty przeprowadziłem również serię wykładów poświęconych sytuacji geopolitycznej oraz geostrategicznej Europy Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy w czasie obecnej wojny z Federacją Rosyjską.
Miałem również wydarzenia specjalne, jak okolicznościowe prelekcje dla studenckiego stowarzyszenia „FJU Model United Nations” oraz dla chrześcijańskiego sinologicznego Instytutu „Monumenta Serica”.
W konkluzjach po licznych spotkaniach uznaliśmy, że poziom współpracy jest bardzo dobry i liczymy na dalsze postępy w zakresie wymiany akademickiej, studenckiej oraz w kontekście ewentualnych projektów konferencyjnych, grantowych oraz z zakresu wspólnych publikacji.
Wszystko było możliwe dzięki wspaniałemu programowi Erasmus+!

Dziękujemy!
dr Krystian Chołaszczyński