Spotkanie członków projektu GREENO2 w Hiszpanii

O „Zielonych Dachach” w pięknym hiszpańskim Kadyksie3-4 kwietnia 2024 r.

W dniach 3 i 4 kwietnia 2024 r. doszło do spotkania członków międzynarodowego konsorcjum. Celem było omówienie wyników bieżących prac na projektem GREENO2. Członkiem tego konsorcjum jest Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademia Nauk Stosowanych.

W skład delegacji z AKSiM wchodzili: mgr Przemysław Pawlak (kierownik Biura Projektów Europejskich AKSiM), dr Krystian Chołaszczyński (kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej AKSiM) oraz lic. Paweł Łagoda (zastępca koordynatora programu Erasmus+).

GREENO2 to Green Roofs in higher education institutions as sustainable cEnters for research, participation, ENvironmental consciousness and O2 generation, czyli „Zielone Dachy w instytucjach szkolnictwa wyższego jako zrównoważone centra badań, współudziału, świadomości ekologicznej i wytwarzania O2”. Projekt realizowany jest dzięki środkom pochodzącym z programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne.

Projekt jest realizowany w ramach Akcji 2 programu Erasmus+ pod numerem 2023-1-IT02-KA220-HED-000156281.

Członkami konsorcjum realizującego projekt są następujące firmy i uczelnie wyższe:
Università degli Studi della Tuscia (Włochy)
SC GRIPEN Europe S.R.L. (Rumunia)
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraina)
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (Polska)
Universidad de Cádiz (Hiszpania)
Xenios Polis. Culture, Science and Action (Grecja)
Panteio Panepistimio Koinonikon Kaipolitikon Epistimon (Grecja)
LIM Srl Unipersonale (Włochy)

W trakcie spotkania przeanalizowaliśmy bieżący stan prac oraz nakreśliliśmy działania na kolejne miesiące. Poza tym, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ukazała się z jak najlepszej strony poprzez zaprezentowanie materiałów promocyjnych dla projektu. Dziękujemy Panu Michałowi Matuszakowi z firmy Smart4Art za wsparcie merytoryczne i przygotowanie świetnych animacji.

Poniżej krótka fotorelacja!

dr Krystian Chołaszczyński