Podpisanie Listu Intencyjnego przez AKSiM i CW WOT

Podpisanie Listu Intencyjnego przez AKSiM i CW WOT

W dniu 30 maja 2022 r. Rektor AKSiM w Toruniu o. dr Zdzisław Klafka podpisał z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu płk Edwardem Chyłą, list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie wychowania patriotycznego oraz edukacji proobronnej studentów Akademii. Współpraca ma obejmować również zachęcanie studentów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, jak również upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej, tak ważnej w kontekście zagrożeń płynących z agresywnej polityki Rosji.