Ojciec Rektor Zdzisław Klafka wraz ze studentami odebrali Certyfikat Doskonałości Kształcenia

Ojciec Rektor Zdzisław Klafka wraz ze studentami odebrali Certyfikat Doskonałości Kształcenia
Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu został wyróżniony przez Polską Komisję Akredytacyjną przyznaniem Certyfikatu Doskonałości Kształcenia w kategorii  „Zawsze dla studenta” – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów . 
Gratulujemy studentom, wykładowcom oraz wszystkim zaangażowanym w proces jakości kształcenia na tym kierunku!
 
Podstawą przyznania certyfikatu jest pozytywna ocena programowa na 6 lat poparta dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów. Wnioski o wyróżnienie kierunku certyfikatem składają przewodniczący zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, kierując się rekomendacją (wraz z uzasadnieniem) zawartą w opinii zespołu.

Jednostki, które prowadzą kierunki wyróżnione przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej certyfikatem, wdrażają skuteczne, innowacyjne oraz godne naśladowania rozwiązania sprzyjające jakości kształcenia, charakteryzujące się w szczególności:

  • skutecznością, to jest zdolnością osiągania celów w sferze doskonalenia jakości kształcenia;
  • uniwersalnością, to jest możliwością przenoszenia do innych uczelni;
  • innowacyjnością, to jest nowatorskim charakterem w sferze doskonalenia jakości kształcenia;
  • wzorcowością, to jest możliwością bycia punktem odniesienia;
  • etycznością, to jest zgodnością z normami i wartościami etycznymi oraz zasadami odpowiedzialności społecznej;
  • trwałością, to jest powtarzalnością i trwałością wpływu na doskonalenie jakości kształcenia.