O gruzińskiej polityce pamięci… Wykłady prof. Tamar Karaia

O gruzińskiej polityce pamięci… Wykłady prof. Tamar Karaia

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademia Nauk Stosowanych, Biuro Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (Program Erasmus+) oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu mieli okazję gościć wybitną ekspertkę z zaprzyjaźnionej uczelni gruzińskiej.

W dniach 29 maja – 2 czerwca 2023 r. miał miejsce cykl wykładów autorstwa Prof. Tamar Karaia, która reprezentuje Departament Nauk Politycznych na Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Jest to największa gruzińska uczelnia państwowa umiejscowiona w stolicy kraju, Tbilisi.

Gość specjalny jest politologiem i ekspertką z kilkunastoletnim doświadczeniem w badaniach i nauczaniu z zakresu pamięci, edukacji obywatelskiej i metodologii badawczych. Jako kierownik projektów ma doświadczenie w realizacji różnych krajowych i międzynarodowych zadań badawczych oraz akcji upowszechniających. Na Ivane Javakhishvili Tbilisi State University jest adiunktem, natomiast w Stowarzyszeniu Wykładowców Edukacji Obywatelskiej pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego.
W swoich wykładach Pani Profesor skupiła się na współczesnej polityce pamięci w Gruzji. Główne tematy jakie zostały poruszone w cyklu spotkań z młodzieżą to:

1. Unfinished memory Projects
2. Lustration as a threat
3. The invention of tradition and national glory
4. The soviet occupation projects, its general characters, and limitations
5. The controversial evaluation of WWII.

Zajęcia odbyły się w budynkach kampusu Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych. Pani Profesor przybyła dzięki wspaniałemu programowi Erasmus+. Dedykowane wykłady odbyły się również w ramach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Relacji Międzynawowych i Dyplomacji realizowanej przez RODM Toruń.
Moderatorem spotkań był zastępca koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, dr Krystian Chołaszczyński (Kierownik Biura Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej AKSiM; Koordynator programu Erasmus+).

Dziękujemy!