Kolejni absolwenci kierunku Etyka dla nauczycieli

Etyka obrony fot,. K. Mikos

W minioną sobotę 20 maja 2023 r. kolejna grupa Słuchaczy studiów podyplomowych Etyka dla nauczycieli przystąpiła do egzaminu dyplomowego wieńczącego naukę w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Etyka dla nauczycieli to trzysemestralne studia podyplomowe adresowane do nauczycieli czynnych zawodowo, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje poprzez zdobycie uprawnień do prowadzenia zajęć z przedmiotu Etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Oprócz przygotowania merytorycznego i dydaktycznego, Słuchacze odbywają praktyki zawodowe w obu typach szkół. Nauka na studiach jest bezpłatna ze względu na finansowanie ze środków MEiN.

Absolwentom gratulujemy oraz życzymy wielu sukcesów w dalszym rozwoju zawodowym!

Aktualnie trwa nabór na IV edycję studiów. Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy na stronę: podyplomowe.aksim.edu.pl

tekst i fot. Katarzyna Mikos