Intensywne wykłady na meksykańskiej ziemi, czyli Summer School w Universidad Panamericana Campus Aguascalientes

Intensywne wykłady na meksykańskiej ziemi, czyli Summer School w Universidad Panamericana Campus Aguascalientes

Mogłoby się wydawać, że wraz z ostatnimi zajęciami, ostatnimi obronami i ostatnimi egzaminami, przyjdzie czas na wakacje i odpoczynek. Nic z tego…    ????

Nie dla wykładowców, naukowców, a zwłaszcza dla osób odpowiedzialnych za umiędzynarodowienie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych.

AKSiM oraz Universidad Panamericana Campus Aguascalientes współpracują już od wielu lat. Co roku mamy możliwość z sukcesem realizować wymianę kadry profesorskiej, a od 2020 r. również studenckiej. Tylko w ostatnim semestrze trzy studentki z Meksyku realizowały zajęcia w murach toruńskiej uczelni.

Wszystko było możliwe dzięki wspaniałemu programowi Erasmus+, za co bardzo dziękujemy!

W czerwcu 2023 r., z cyklem wykładów, do Aguascalientes wybrał się dr Krystian Chołaszczyński. W ramach świetnej współpracy, nie tylko zrealizowanych zostało osiem godzin w ramach programu Erasmus+, ale przeprowadziłem pełny cykl 48 godzin zajęć z „Social Philosophy” w ramach Letniej Szkoły. Meksykańscy studenci mogli poznać meandry geopolityki i geostrategii, zrozumieć istotę przemian ustrojowych, jak również różnice etniczne wśród Słowian. Pytań było bez liku, a godzin do zrealizowania tak mało…

Jest to kolejny dowód na wysoki stopień współpracy międzyuczelnianej, oraz doskonały poziom umiędzynarodowienia Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych.

Program Erasmus+ kolejny raz udowodnił jak wiele dobrego czyni.   ????

Poniżej fotorelacja!

dr Krystian Chołaszczyński