II nagroda im. Janusza Kurtyki

Nasz wykładowca Piotr Zarębski otrzymał kolejną nagrodę za fabularyzwany film dokumentalny „Sumienie Hioba rzecz o Ks. Bolesławie Stefańskim”.

Film Piotra Zarębskiego „Sumienie Hioba, rzecz o ks. Bolesławie Stefańskim” otrzymał II nagrodę w konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w kategorii – publikacja o tematyce historycznej im. Janusza Kurtyki. Film przedstawia tragiczne losy bohatera ks. Bolesława Stefańskiego, jedynego kapłana – dowódcy oddziału antykomunistycznego podziemia niepodległościowego – Warszawskiego Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, żołnierza ZWZ, AK, działacza konspiracyjnego SN, pierwszego kapłana skazanego przez komunistów na karę śmierci, którą następnie zamieniono na długoletnie więzienie. Na kanwie wyjątkowej biografii księdza reżyser podjął w filmie rozważania na temat sumienia, które odgrywa ważną rolę w życiu człowieka. W rolę głównego bohatera ks. Bolesława Stefańskiego wcielił się student AKSiM Kamil Sacharzewski. Ponadto studenci AKSIM uczestniczyli w procesie powstawania dokumentu, zarówno na planie filmowym jak i w postprodukcji, co stanowiło dla nich cenne doświadczenie pracy przy produkcji filmu dokumentalnego oraz możliwość odkrywania talentów.
Gratulujemy!