Go & Share

Go & Share

7 lipca był dniem inauguracji Europejskiego Spotkania Młodzieży Redemptorystowskiej. Nasza biało-czerwona flaga nie była jedyną, która dumnie powiewała na wietrze. Dołączyły do nas grupy z Niemiec, Francji, Irlandii, Hiszpanii, Słowacji, Włoch, Albanii i wielu innych krajów europejskich. Na ich cześć wieczorem odbył się koncert. Kolejny dzień rozpoczął się od śniadania i katechezy w grupach. Po obfitym posiłku i odprawieniu Eucharystii wyruszyliśmy w procesji do Katedry Świętych Janów. Mszę Świętą odprawił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel, Ordynariusz Diecezji Toruńskiej. Dzień zakończył się huczną zabawą muzyczną. Trzeciego dnia grupy zostały serdecznie przyjęte w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Następnie miał miejsce Wieczór Miłosierdzia z Sakramentem Pokuty i Pojednania w różnych językach, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie oraz medytacyjną muzyką przeplataną fragmentami Pisma Świętego. Następnego dnia, po obiedzie, odbyły się warsztaty. Były tańce celtyckie, media społecznościowe, wolontariat i świat oczami mediów, a następnie Festiwal Młodych (prezentacje prowincji – każda prowincja zaprezentowała charakterystyczny wymiar swojego kraju). Niestety 31 lipca musieliśmy się łzawo pożegnać, a nasze owocne spotkanie zakończyliśmy Mszą Świętą w różnych językach.

July 27 was the official Inauguration Day of the Redemptorist Youth. Our red and white flag was not the only one proudly flying in the wind. We were joined by groups from Germany, France, Ireland, Spain, Slovakia, Italy, Albania and many other European countries. In their honor, a presentation was made and a concert was performed. The next day was breakfast and catechesis in groups. After a hearty meal, and the celebration of the Eucharist, there was a procession to St. John’s Cathedral. Mass was celebrated by His Excellency Bishop Wieslaw Smigiel, Ordinary of the Diocese of Torun. After dinner, the evening ended with a lavish musical party. On the third day, the groups were cordially invited to the Sanctuary of the Blessed Virgin Mary, Star of the New Evangelization and St. John Paul II. This was followed by an evening of mercy with the Sacrament of Penance and Reconciliation in various languages, the Blessed Sacrament on display, and meditative music interspersed with passages of Scripture. The next day, after lunch, workshops were held. There were Celtic dances, social media, volunteering and the world through the eyes of the media, followed by the Youth Festival (provincial presentations – each province presents some distinctive dimension of its country). Unfortunately, on July 31 we had to say a tearful goodbye, and we ended our fruitful meeting with a Mass in different languages.