Egzaminy końcowe: Retoryka i wystąpienia przed kamerą

W niedzielę 16 czerwca 2024 r. w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyły się egzaminy końcowe V edycji studiów podyplomowych Retoryka i wystąpienia przed kamerą.

Egzamin polegał na wygłoszeniu przed publicznością przygotowanego wcześniej krótkiego wystąpienia publicznego, które zostało poddane ocenie przez komisję egzaminacyjną, której przewodniczyła prorektor dr Maria Laska, prof. AKSiM.

Wśród zaproponowanych przez Słuchaczy tematów znalazły się m.in. takie jak: „Czy kapitał ma narodowość?”, „Czy fabularyzowanie historii ma sens?”, „Czy Lasy Państwowe są zagrożone?”, „Czy warto zachęcać nastolatka do uprawiania sportu?”, „Czy zakonnica może pracować w telewizji?”, „Czy warto mówić poprawnie w języku polskim?”, „Czy przeprowadzanie badań i eksperymentów medycznych na zwierzętach jest etyczne?”, „Czy istnieje jeszcze prawda? Czy możliwe jest życie w pełnej prawdzie?”.

Egzaminy końcowe potwierdziły nabycie przez Absolwentów takich umiejętności jak: przemawianie publiczne, precyzyjne i poprawne wyrażanie myśli, budowanie klarownego przekazu, emisji głosu, skuteczne opanowanie stresu i tremy, radzenia sobie z barierami komunikacyjnymi.

Absolwentom gratulujemy oraz życzymy wielu sukcesów w dalszym rozwoju zawodowym!

Retoryka i wystąpienia przed kamerą to dwusemestralne studia podyplomowe skierowane do każdego, kto chce pracować nad swoim aparatem mowy, dykcją czy pięknym wypowiadaniem się. Obejmują wykłady i zajęcia warsztatowe z wyraźnym naciskiem na zajęcia praktyczne z zakresu rozpowszechniania kultury słowa. W programie studiów m.in. zajęcia z podstaw komunikacji społecznej, retoryki klasycznej, retoryki stosowanej, etyki, specyfiki kontaktów z mediami, technik radzenia sobie z tremą i stresem.

Wszystkich zainteresowanych studiami podyplomowymi w AKSiM zapraszamy na stronę: podyplomowe.aksim.edu.pl

tekst: Katarzyna Mikos

fot. K. Cegielska, K. Mikos