Egzaminy końcowe na Pielęgniarstwie!

Egzaminy końcowe na Pielęgniarstwie!

Studenci III roku pielęgniarstwa po zdanym egzaminie teoretycznym i wylosowaniu oddziałów, przystępują do egzaminów praktycznych na oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu: Oddziale Klinicznym Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroentorologicznej i Onkologicznej oraz Oddziale Pediatrii i Gastroenterologii.

Pracownikom szpitala, szczególnie Paniom Pielęgniarkom Koordynującym dziękujemy za zorganizowanie egzaminów praktycznych i wspaniałą atmosferę. Wyrażamy wdzięczność pacjentom, a także rodzicom małych pacjentów, którzy zgodzili się na obecność studentów i czynności pielęgniarskie wykonywane w ramach egzaminu zawodowego. Studentom zaś gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach egzaminacyjnych.