Egzaminy dyplomowe: Retoryka i wystąpienia przed kamerą

W sobotę 3 czerwca 2023 r. w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyły się egzaminy dyplomowe IV edycji studiów podyplomowych Retoryka i wystąpienia przed kamerą.

Słuchacze wygłosili przygotowane wcześniej krótkie wystąpienia publiczne, które zostały poddane ocenie przez komisję egzaminacyjną, której przewodniczyła dr Maria Laska, prof. AKSiM.

Wśród zaproponowanych przez Słuchaczy tematów znalazły się m.in. takie jak: „Czy administracja samorządowa jest dziś blisko człowieka?”, „Wschód Słońca na Etnie – czy zwiedzanie wulkanów jest bezpieczne?”, „Czy dzieci powinny uczestniczyć w polowaniach?”, „Czy można pogodzić macierzyństwo i niepełnosprawność dziecka z karierą zawodową?”, „Czy możemy powtórzyć dzisiaj za św. Hildegardą, że „muzyka budzi w człowieku tęsknotę za rajem”?

Egzaminy końcowe potwierdziły nabycie przez Absolwentów takich umiejętności jak: przemawianie publiczne, precyzyjne i poprawne wyrażanie myśli, budowanie klarownego przekazu, emisji głosu, skuteczne opanowanie stresu i tremy, radzenia sobie z barierami komunikacyjnymi.

Absolwentom gratulujemy oraz życzymy wielu sukcesów w dalszym rozwoju zawodowym!

Retoryka i wystąpienia przed kamerą to dwusemestralne studia podyplomowe skierowane do każdego, kto chce pracować nad swoim aparatem mowy, dykcją czy pięknym wypowiadaniem się. Obejmują wykłady i zajęcia warsztatowe z wyraźnym naciskiem na zajęcia praktyczne z zakresu rozpowszechniania kultury słowa. W programie studiów m.in. zajęcia z podstaw komunikacji społecznej, retoryki klasycznej, retoryki stosowanej, etyki, specyfiki kontaktów z mediami, technik radzenia sobie z tremą i stresem.

Wszystkich zainteresowanych studiami podyplomowymi w AKSiM zapraszamy na stronę: podyplomowe.aksim.edu.pl

tekst i fot. Katarzyna Mikos