Egzaminy dyplomowe na studiach podyplomowych Etyka dla nauczycieli

W sobotę 18 marca 2023 r. w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyły się pierwsze egzaminy dyplomowe podsumowujące I i II edycję trzysemestralnych studiów podyplomowych „Etyka dla nauczycieli”.

Słuchacze z powodzeniem obronili napisane prace odpowiadając na pytania sformułowane przez członków komisji egzaminacyjnych, którym przewodniczyli: rektor o. dr Zdzisław Klafka CSsR, prof. AKSiM oraz prorektor dr Maria Laska, prof. AKSiM.

Egzaminy dyplomowe zakończyły się sukcesem i potwierdziły wysoki stopień kwalifikacji oraz zdobytej wiedzy w trakcie studiów, który z pewnością zaowocuje w przyszłości.

Etyka dla nauczycieli” to trzysemestralne studia podyplomowe adresowane do nauczycieli czynnych zawodowo, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje poprzez zdobycie uprawnień do prowadzenia zajęć z przedmiotu Etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Oprócz przygotowania merytorycznego i dydaktycznego, Słuchacze odbywają praktyki zawodowe w obu typach szkół. Nauka na studiach jest bezpłatna ze względu na finansowanie ze środków MEiN.

Absolwentom gratulujemy i życzymy wszystkiego co najlepsze w kolejnych etapach rozwoju zawodowego i osobistego!

Słowa uznania należą się także promotorom, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do odpowiedniego przygotowania prac dyplomowych, szczególnie tych wyróżnionych.

Aktualnie trwa nabór na IV edycję studiów. Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy na stronę: podyplomowe.aksim.edu.pl

tekst i fot. Katarzyna Mikos