Dyskusja o cyfryzacji i nowych technologiach w AKSiM

Dyskusja o cyfryzacji i nowych technologiach w AKSiM

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczyna kolejny rok akademicki. U jego progu Uczelnię odwiedzają znamienici goście, którzy dzielą się z naszymi studentami swoim doświadczeniem oraz wiedzą.

4 października w murach Akademii gościliśmy minister Justynę Orłowską – Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej i Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech oraz Michała Kanownika – Prezesa Zarządu Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE).

Spotkanie ze studentami to efekt długotrwałej współpracy Akademii ze Związkiem Cyfrowa Polska m.in. przy organizacji przez Koło Medioznawców corocznych konferencji poświęconych tematyce nowych mediów oraz technologii, a także warsztatów dla studentów dziennikarstwa z wykorzystania nowoczesnych narzędzi potrzebnych do pracy w mediach.

Minister Justyna Orłowska w swoim wystąpieniu podjęła temat Technologie cyfrowe w służbie obywatelowi. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę studentów na to, jak istotne jest aktualnie wykorzystanie nowych technologii i jak bardzo mogą być one pomocne, kiedy tylko w każdym zakresie naszego życia używamy ich rozważnie oraz odpowiedzialnie.

Prezes Związku Cyfrowa Polska – Michał Kanownik, podjął temat: Technologie cyfrowe w służbie nauce. W swojej prelekcji wskazał na potrzebę nieustannego kształtowania w sposób odpowiedzialny kompetencji cyfrowych wśród młodego pokolenia.
Spotkanie stanowiło również okazję do inauguracji kolejnego roku działalności Koła Medioznawców, które funkcjonuje w AKSiM od 2015 roku i rozmowy o różnych inicjatywach na rozpoczynający się rok akademicki.

Nagrodzono również najlepsze prace naszych studentów, którzy wzięli udział w konkursie ogłoszonym w takcie warsztatów dla dziennikarzy oraz konferencji Nowe media2. Kreatywność + Innowacyjność + Nowoczesność, która odbyła się w maju bieżącego roku.

Laureatami konkursu „Dezinformacja-informacja” zostali:

– Agata Kukawka, studentka II roku studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w AKSiM oraz teologii na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu;

– Kamil Michalec, tegoroczny absolwent studiów magisterskich w AKSiM w Toruniu.
Nagrodami w konkursie były tablety, a Prezes Związku Cyfrowa Polska już zapowiedział kolejne konkursy i inicjatywy adresowane do naszych studentów.

Po zakończeniu spotkania ze studentami Pani Minister i Pan Prezes nawiedzili również Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II.

fot. AKSiM