dr Arkady Rzegocki w murach AKSiM

Dnia 25 kwietnia 2023 r. w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przyjęliśmy wyjątkowego gościa. Odwiedził Nas dr hab. Arkady Rzegocki, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, który obecnie pełni funkcję Szefa Służby Zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Celem wizyty było przedstawienie możliwości pracy jako dyplomata na zagranicznych placówkach oraz w organizacjach międzynarodowych.
Dzięki doskonałej współpracy między Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu a Biurem Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej AKSiM (program Erasmus+), doszło również do spotkania z zagranicznymi studentami przebywającym w toruńskiej uczelni.

Pan Minister opowiedział im o obecnej sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej oraz potrzebie zintensyfikowania kontaktów między narodami.
Było to niezwykłe wydarzenie dla wszystkich.

Ze strony Ośrodka opiekę zapewnił koordynator dr Jan Wiśniewski. Natomiast nad studentami opiekę roztoczył koordynator programu Erasmus+ oraz Pełnomocnik Rektora ds. międzynarodowych, dr Krystian Chołaszczyński.

Poniżej fotorelacja.