AKSiM podpisała umowę o pogłębionej współpracy z Odeskim Państwowym Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych

AKSiM podpisała umowę o pogłębionej współpracy z Odeskim Państwowym Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych

Odeski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych (Odesa State University of Internal Affairs OSUIA) kształci m. in. przyszłych policjantów. To ważna instytucja zapewniająca ład i bezpieczeństwo, które jest niezwykle istotne w kontekście obecnej wojny, zapoczątkowanej bezprawną agresją ze strony Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
AKSiM już od dłuższego czasu w różny sposób wspiera ukraińskie państwo i dotknięty przez wojnę naród. Przykładowo Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu (wspólny projekt AKSiM oraz polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych) przyjął już kilkunastu praktykantów w ramach programu Erasmus+, którzy w Toruniu zbierali doświadczenia i nie byli narażeni na okropności wojny.
Obecnie w murach Naszej Uczelni kształcą się trzy studentki z Kijowa, a wkrótce spodziewamy się kolejnych – dzięki programowi Erasmus+. Współpraca z OSUIA to nie tylko dowód świetnego umiędzynarodowienia AKSiM, ale również element wsparcia dla Naszych Przyjaciół z Ukrainy. Dzięki takim postawom wykazujemy pełne poparcie i solidarność.

Strona internetowa partnera z Odessy.

W ramach współpracy planowane jest wzmacnianie procesu wymiany studentów oraz kadry, celem wymiany najlepszych doświadczeń i dobrych praktyk. Poza tym, mowa jest w umowie bilateralnej o wspólnych badaniach, konferencjach oraz publikacjach.

Ze strony AKSiM umowa została osobiście podpisana przez JM o. dr. Zdzisława Klafkę, prof. AKSiM, Rektora Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych, przy udziale dr. Krystiana Chołaszczyńskiego (kierownika Biura Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej) oraz mgr. Przemysława Pawlaka (kierownika Biura Projektów Europejskich).

Ze strony Odeskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych umowa została podpisana przez Rektora, Pułkownika Policji Dmytra Shvetsa, w obecności następujących osób: Prorektora, Pułkownika Policji Maksyma Korniienki; Kierownika Departamentu Współpracy Międzynarodowej Tetiany Voloshanivskiej.

Część zdjęć poniżej pochodzi z uczelnianego profilu odeskiej jednostki na portalu Facebook.