AKSiM w projekcie partnerstwa strategicznego GREENO2!

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademia Nauk Stosowanych w projekcie partnerstwa strategicznego GREENO2!

Z wielką radością informujemy, że Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademia Nauk Stosowanych stała się członkiem partnerstwa strategicznego, zainicjowanego przez włoskiego partnera, o nazwie GREENO2. Projekt jest realizowany w ramach Akcji 2 programu Erasmus+ pod numerem 2023-1-IT02-KA220-HED-000156281.

GREENO2 to Green Roofs in higher education institutions as sustainable cEnters for research, participation, ENvironmental consciousness and O2 generation, czyli „Zielone Dachy w instytucjach szkolnictwa wyższego jako zrównoważone centra badań, współudziału, świadomości ekologicznej i wytwarzania O2”.

Członkami konsorcjum realizujące projekt są następujące firmy i uczelnie wyższe:

 1. UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA (Włochy)
 2. SC GRIPEN EUROPE S.R.L. (Rumunia)
 3. TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV (Ukraina)
 4. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (Polska)
 5. UNIVERSIDAD DE CADIZ (Hiszpania)
 6. Xenios Polis. Culture, Science and Action (Grecja)
 7. PANTEIO PANEPISTIMIO KOINONIKON KAI POLITIKON EPISTIMON (Grecja)
 8. LIM Srl Unipersonale (Włochy)

Wdrażając GREENO2 chcielibyśmy:

 1. a) promować zielone dachy jako odpowiedź społeczności akademickiej na ochronę środowiska, aktywne uczestnictwo i dobre samopoczucie w szkolnictwie wyższym;
 2. b) zapewnić edukację w zakresie świadomości ekologicznej poprzez zielone dachy;
 3. c) zachęcać do wdrażania zielonych dachów jako ośrodków badań i świadomości ekologicznej, obszaru nauki i/lub rekreacji itp.

Biorąc pod uwagę, że szkolnictwo wyższe ma kluczową rolę do odegrania w zapewnianiu zrównoważonego rozwoju i rozwiązywaniu problemów społecznych, wyzwanie, jakim jest zmiana klimatu, powinno stanowić główną troskę we wszystkich procesach decyzyjnych instytucji, a pracownicy uniwersytetu i studenci powinni być tego świadomi . GREENO2 to projekt oparty na szeregu najnowszych i znaczących priorytetów europejskich, którego celem jest promowanie praktyki zielonych dachów jako zrównoważonych ośrodków badań, uczestnictwa i świadomości ekologicznej w miejskich instytucjach szkolnictwa wyższego.

Przede wszystkim, jeśli chodzi o ogólny kontekst unijny i globalny, projekt GREENO2 jest zgodny z niedawnym komunikatem dotyczącym Europejskiego Zielonego Ładu, w którym uznano kluczową rolę uniwersytetów w angażowaniu pracowników, studentów i całej szerszej społeczności oraz w promowaniu wykorzystania najnowocześniejszych czystych innowacji technologicznych, a także ze strategią Komisji Europejskiej UE 2021 w sprawie adaptacji do zmiany klimatu, która motywuje do intensywniejszych działań na rzecz ochrony środowiska, oraz unijną strategią różnorodności biologicznej na rok 2030, która wzywa do stosowania zielonych dachów w celu przywrócenia różnorodności biologicznej w miastach.

W dniach 30 i 31 października 2023 r., miało miejsce pierwsze spotkanie członków konsorcjum. Gospodarzem był uniwersytet Panteio Panepistimio Koinonikon Kai Politikon Epistimon w Atenach. Za organizację odpowiadała Efi Ntrouva (która jest koordynatorką programu Erasmus+ na wspomnianej greckiej uczelni oraz członkiem rady naukowej toruńskiego czasopisma naukowego „Fides, Ratio et Patria”).

W skład delegacji Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademia Nauk Stosowanych wchodzili: dr Krystian Chołaszczyński (pełnomocnik Rektora ds. międzyuczelnianych i międzynarodowych, kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej), mgr Przemysław Pawlak (kierownik Biura Projektów Europejskich) oraz Pani Magdalena Bodzenta (wykładowca AKSiM, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

dr Krystian Chołaszczyński