Warto wybrać AKSiM

Warto wybrać AKSiM

Piątek, 14 czerwca 2024, Nr 136 (8005) – Pierwsza strona – EDUKACJA

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oficjalnie otrzymała Certyfikat Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się wczoraj w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrodę w kategorii „Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna” przyznała Polska Komisja Akredytacyjna. Jak podkreśla w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” o. dr Zdzisław Klafka, rektor AKSiM, certyfikat przyznany toruńskiej uczelni świadczy niezbicie nie tylko o jej wysokim poziomie kształcenia, lecz także o wzorowym podejściu do rozwoju młodego człowieka. – To dla nas sygnał, że idziemy właściwą drogą. Staramy się rozwijać i dawać wsparcie młodym ludziom już od pierwszego dnia ich pobytu w murach naszej uczelni. Chcemy, aby poruszali się w takiej przestrzeni, która umożliwi im nabranie kompetencji zawodowych i pomoże się odnaleźć w pracy po zakończeniu studiów. To jednocześnie zaproszenie dla tegorocznych maturzystów, którzy interesują się dziennikarstwem, komunikacją społeczną. Kierunek, jaki oferuje AKSiM, został doceniony przez obiektywne, niezależne gremium. Nagroda to dowód na to, że warto studiować na naszej uczelni – wskazuje rektor AKSiM.

Doktor Dorota Żuchowska, dziekan i profesor AKSiM, zauważa, że certyfikat nie jest w zasięgu wszystkich szkół wyższych. – To naprawdę jest bardzo wąskie grono uczelni, które otrzymuje to wyróżnienie, a trzeba mieć świadomość, że uczelni w Polsce jest kilkaset – zaznacza.
O tym, dlaczego warto studiować na AKSiM, mówi nam także ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, etyk, jeden z wykładowców na kierunku dziennikarstwo. – Pracodawcy doceniają profesjonalizm, to, co nazwałbym obyciem w świecie spraw publicznych, ale także cenią profil etyczny. Oferta tego kierunku na naszej Akademii jest z pewnością konkretną szansą dla młodych ludzi – wrażliwych, odważnych, niebojących się wyzwań w konfrontacji ze współczesnością – stwierdza kapłan.

Toruńska uczelnia jest jedyną szkołą niepubliczną, której kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna może się poszczycić certyfikatem w kategorii „Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów”. Oprócz AKSiM w tej kategorii wyróżniono zaledwie trzy inne szkoły kształcące studentów. A jak przekazuje dr Dorota Żuchowska, na gali wręczenia wszystkich wyróżnień przyznawanych przez Polską Komisję Akredytacyjną rektor AKSiM był jednym z 16 rektorów, którzy odbierali nagrody. – W Polsce funkcjonuje kilkaset uczelni wyższych. Certyfikat przyznany przez PKA świadczy o tym, że jesteśmy w ścisłej czołówce uczelni w Polsce – zaznacza.

I precyzuje, że to nie uczelnia aplikuje o otrzymanie certyfikatu, ale PKA analizuje jakość i sposób kształcenia na każdej uczelni wyższej w Polsce. – Polska Komisja Akredytacyjna przez cały rok prowadzi ocenę jakości kształcenia na różnych kierunkach wszystkich uczelni w Polsce. Dopiero zebrana analiza wszystkich kryteriów pozwala dokonać ostatecznej oceny i wybrać najlepszych – relacjonuje dziekan.

Przypomnijmy, że wyróżnienie nadane przez Polską Komisję Akredytacyjną potwierdza, że uczelnia stosuje dobre praktyki w zakresie jakości kształcenia. A te przekładają się na liczne – i co najważniejsze – prestiżowe osiągnięcia studentów i absolwentów. – Certyfikat, który otrzymaliśmy, świadczy o tym, że uczelnia szczególnie dużą wagę przywiązuje do tego, aby kształcenie służyło wszechstronnemu rozwojowi studentów na tym kierunku praktycznym. Duże znaczenie mają tu więc takie przedsięwzięcia, jak własna telewizja studencka Tilma czy radio. Ponadto Akademia umożliwia studentom uczestniczenie w wydarzeniach uczelnianych, na których – już od pierwszego roku studiów – pracują w zespole prasowym i uczą się być dziennikarzami poprzez możliwość obsługi technicznej i merytorycznej wydarzeń, także tych organizowanych na uczelni – wylicza dr Dorota Żuchowska.

Dziekan AKSiM zwraca uwagę, że uczelnia cyklicznie organizuje międzynarodową konferencję studencką, której tematyka dotyczy nowych mediów. – Za każdym razem skupiają one młodych ludzi z różnych kierunków dziennikarstwa w Polsce. Zawsze odznaczają się wysokim poziomem merytorycznym. A co ważne, kończą się wydaniem publikacji, w której umieszczane są referaty prelegentów. To dodatkowy sposób na rozwój naukowy naszych studentów – przekazuje dr Dorota Żuchowska.

Jak w rodzinie

Ojciec dr Zdzisław Klafka przypomina, że podstawową i pierwszą troską władz uczelni jest to, żeby młody człowiek, który wchodzi powoli w dorosły świat, zobaczył na studiach życzliwe mu środowisko, gotowe odpowiedzieć na wszelkie jego pytania czy wątpliwości. – Od studentów słyszymy, że to miejsce staje się ich drugą rodziną. Cieszymy się, iż w takim klimacie młody człowiek, już dorosły, potrafi się pięknie rozwijać i nabierać szybciej praktycznych umiejętności. Liczy się przecież nie tylko samo kształcenie, ale to wszystko, co jest wokół – ta cała atmosfera, zarówno wykłady, jak i to, co się dzieje poza nimi, czyli konferencje, projekty naukowe sprzyjające rozwojowi. Cała administracja uczelni stara się wsłuchiwać w potrzeby naszych studentów i szybko na nie reagować. I to właśnie przekłada się na sukces, czego potwierdzeniem jest certyfikat nadany przez Polską Komisję Akredytacyjną – wyjaśnia.

Rektor AKSiM zwraca także uwagę, że szlifowanie zawodu w praktyce, czyli przygotowywanie etiud filmowych, reportaży, audycji, odbywa się pod okiem wykwalifikowanej kadry specjalistów. – To osoby, które są znawcami współczesnych problemów, związanych z funkcjonowaniem mediów, ale też ogólnie: spraw dotyczących naszej Ojczyzny i Kościoła. Dzięki naszym wykładowcom staramy się, aby młody człowiek, kiedy będzie opuszczał mury naszej uczelni, był dobrze uformowany – podkreśla o. dr Zdzisław Klafka. I dodaje, że miarą sukcesu edukacyjnego jest nie tylko to, aby młody człowiek dobrze pisał i pięknie mówił, ale też aby mówił mądrze. – Najważniejsze jest to, aby młody człowiek wiedział, że dziennikarz musi służyć prawdzie. Nie może manipulować, nie może kłamać. Jego praca ma łączyć i budować jedność Narodu. Taką wizję starają się przekazać nasi wykładowcy. Myślę, że ta oferta – wymagająca zaangażowania zarówno kadry, jak i studentów – jest dla wszystkich atrakcyjna i spełnia swoją funkcję. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani, aby radzić sobie w życiu – akcentuje.

O misji, jaką pełni uczelnia w formowaniu młodej kadry dziennikarskiej, mówi nam też ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr. – Kierunek dziennikarstwa jest od początku istnienia uczelni otoczony szczególną troską. Jego cechą charakterystyczną jest ujmowanie dziennikarstwa jako służby społecznej na rzecz prawdy i dobra, także wspólnego. Wyznacza to młodym szczególny profil etyczny, który jest ponad komercjalizacją i sensacją – podnosi etyk. Nasz rozmówca nie ukrywa, że podobnie jak cała wspólnota akademicka przeżywa ogromną satysfakcję z racji przyznania certyfikatu Doskonałości Kształcenia PKA dla kierunku dziennikarstwo na AKSiM. – Każdy z nas ma swój wkład w ten sukces. A certyfikat jest nie tyle zwieńczeniem naszych działań, co dowodem na to, że nie możemy zbaczać z obranej drogi. Robimy to z myślą o naszych studentach, ale robimy to także z myślą o Polsce – bo to ci młodzi ludzie będą budować przyszłość naszego kraju – wskazuje kapłan. Pozytywna ocena programowa, czyli całej jakości kształcenia na danym kierunku, została przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną na sześć lat.

Urszula Wróbel