Doceniono wysoki poziom kształcenia

Poniedziałek, 11 marca 2024, Nr 59 (7928) – Polska

Doceniono wysoki poziom kształcenia – FOT. FACEBOOK.COM/AKSIM

Kierunek dziennikarski w AKSiM nagrodzony prestiżowym wyróżnieniem.

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu otrzymała Certyfikat Doskonałości Kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Wyróżnienie przyznała Polska Komisja Akredytacyjna. Toruńska uczelnia jest jedyną szkołą niepubliczną, której kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna może się poszczycić tym wyróżnieniem. Certyfikat w kategorii „Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów” potwierdza, że uczelnia stosuje dobre praktyki w zakresie jakości kształcenia potwierdzone regularnymi i udokumentowanymi osiągnięciami studentów i absolwentów.

Jak przekazuje w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” dr Dorota Żuchowska, dziekan i profesor AKSiM, to jedyna uczelnia w Polsce prowadząca kształcenie na kierunku dziennikarstwo, która otrzymała certyfikat doskonałości kształcenia. – W Polsce żaden inny kierunek dziennikarski uczelni publicznych i niepublicznych nie otrzymał takiego wyróżnienia. Poza tym AKSiM jest tylko jedną z trzech uczelni niepublicznych w Polsce, która w dotychczasowej czteroletniej edycji przyznawania wyróżnień otrzymała je. Dlatego ten certyfikat traktujemy jako ogromne zobowiązanie dla wszystkich, którzy uczestniczą w procesie budowania jakości kształcenia – informuje. Jak zaznacza, Polska Komisja Akredytacyjna doceniła wieloletnie starania uczelni o zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju dla swoich studentów. – Zwrócono szczególną uwagę na wsparcie zarówno materialne, jak i pozamaterialne studentów. Podkreślono, jak dużą wagę mają takie przedsięwzięcia, jak własna telewizja studencka Tilma czy radio. Akademia umożliwia studentom uczestniczenie w wydarzeniach uczelnianych, na których – już od pierwszego roku studiów – pracują w zespole prasowym i uczą się być dziennikarzami poprzez możliwość obsługi technicznej i merytorycznej wydarzeń, także tych organizowanych na uczelni – wylicza.

Międzynarodowe konferencje

Dziekan AKSiM zwraca uwagę, że od kilku lat uczelnia organizuje międzynarodową konferencję studencką na temat nowych mediów. – Nasze konferencje zawsze prezentują wysoki poziom merytoryczny. Co istotne, skupiają młodych ludzi z różnych kierunków dziennikarstwa w Polsce, ale także każdorazowo kończą się wydaniem publikacji pokonferencyjnej, gdzie umieszczane są referaty prelegentów. W ten sposób pomagamy naszym studentom dziennikarstwa rozwijać się naukowo – zaznacza i dodaje, że uczelnia podejmuje także wiele innych ważnych inicjatyw. – Naszym priorytetem jest rzetelne przekazanie wiedzy, umiejętności, ale także stworzenie całego tzw. klimatu kształcenia, który jest pozytywny dla studenta – akcentuje dziekan. Zwraca także uwagę, że ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej była poparta spotkaniem ze studentami. – Na spotkaniu podsumowującym członkowie zespołu wizytującego bardzo pozytywnie wypowiadali się o naszych studentach. Podkreślali, że to, co wyróżnia naszych studentów na tle innych uczelni, które mają okazję kontrolować, to przede wszystkim umiejętność budowania wspólnoty. Studenci utożsamiają się z AKSiM, nie oddzielają się od tego, co im oferujemy, i jednocześnie od tego, czego chcemy od nich wymagać, ale to przyjmują i są zadowoleni z efektów. Bardzo nas cieszy, że to, o co zabiegaliśmy od początku istnienia uczelni, docenili także wizytatorzy z Polskiej Komisji Akredytacyjnej – nie ukrywa dr Dorota Żuchowska.

Pozytywna ocena programowa, czyli całej jakości kształcenia na danym kierunku, została przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną na sześć lat. Procedura przyznawania certyfikatu jest trzystopniowa i mimo że dotyczy pewnej kategorii funkcjonowania, jest bez wątpienia całościową oceną kierunku.

Urszula Wróbel