Zmarł nasz wykładowca śp. dr hab. Witold Kopeć

śp. dr hab. Witold Kopeć

Kochani Studenci i Wykładowcy AKSiM

W tych świątecznych dniach przeżywania radosnej Tajemnicy Narodzenia Chrystusa dla naszego zbawienia dzielimy się z Wami smutną informacją, że wczoraj tj. 3 stycznia 2022 roku, odszedł do Domu Ojca nasz wspaniały wykładowca i przyjaciel Pan dr hab. Witold Kopeć, wybitny aktor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, wielce zasłużony pedagog, reżyser, działacz społeczny i wielki patriota, który od 1981 roku był członkiem NSZZ „Solidarność”. Byliśmy zasmuceni faktem, że zeszłą jesienią z racji przeżytego zawału serca zmuszony został do zawieszenia swoich wykładów w murach naszej Uczelni. Mieliśmy jednak nadzieję, że wróci do nas z wykładami już w II semestrze. Nasz Ojciec w niebie miał jednak inny plan wobec niego i powołał go do swojego Domu wiecznego szczęścia. Ufamy całym sercem, że śp. prof. Witold Kopeć swoim pięknym życiem zasłużył na nagrodę życia przed obliczem Boga Ojca w niebieskiej ojczyźnie.
Całej Jego Rodzinie i Przyjaciołom wyrażamy naszą duchową bliskość i zapewniamy o modlitwie w intencji śp. nieodżałowanego naszego wykładowcy.

Pragniemy przypomnieć kilka najważniejszych informacji z jego życia, zaczerpniętych ze strony fundacji przez niego założonej pod nazwą „Prawda Dobro Piękno”.
Znamienne jest motto umieszczone na początku tejże strony, które wydaje się być również dewizą jego życia:

Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre – w tym cel rozumnego życia – Platon

śp. dr hab. Witold Kopeć
śp. dr hab. Witold Kopeć

Założyciel i Prezes Fundacji „Prawda, dobro, piękno”. Aktor, reżyser, wykładowca, działacz społeczny. Ukończył w 1981 roku Wydział Aktorski PWSFTViT w Łodzi. Pracował w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, w Teatrze Polskim i Współczesnym w Szczecinie, w Teatrze Muzycznym w Lublinie. Od roku 1989 do dnia dzisiejszego był członkiem zespołu aktorskiego Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

W Akademii Teatralnej w Warszawie w 2011 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego sztuki teatralnej. Współpracował jako wykładowca z UMCS, z KUL i innymi uczelniami, w tym w WSKSiM w Toruniu. Do jego najważniejszych dokonań aktorskich zaliczyć można role Gustawa w „Ślubach panieńskich”, Artura w „Tangu” Mrożka, Tadeusza w „Panu Tadeuszu” Mickiewicza, Myszkina w „Idiocie’ Dostojewskiego, Moczarskiego w Rozmowach z katem”, Hrabiego Szarma w „Operetce” Gombrowicza czy Mazurkiewicza w „Żołnierzu królowej Madagaskaru” Tuwima. Jest autorem scenariuszy teatralnych i radiowych oraz producentem teatralnym (kierował prywatnym Teatrem Poezji Studio w Lublinie). Ma na swoim koncie również samodzielne prace reżyserskie.

Ze studentami Retoryki Stosowanej KUL w Laboratorium Teatralnym im. Heleny Modrzejewskiej oraz słuchaczami Szkoły Aktorskiej Qurtyna w Lublinie zrealizował jako reżyser 18 spektakli, między innymi „Antygonę”, „Damy i Huzary”, „Poemat o mieście Lublinie”, „Norwida”, „Lubelskie Dziady” i „Gwałtu co się dzieje”.

Zrealizował 10 monodramów, między innymi do tekstów Suworowa, Słowackiego, i Herberta i Platona, a także recitale wg Edwarda Stachury i Włodzimierza Wysockiego.
Do najważniejszych nagród jakie zdobył należą: Nagroda Specjalna Jury Ogólnopolskiego Konkursu na Inscenizację Dzieł Polskich Romantyków, Nagroda im. Wojciecha Hasa Międzynarodowych Spotkań Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych we Wrocławiu, Nagroda Specjalna Prezesa Radia „Merkury” Ogólnopolskiego, Festiwalu Sztuki Słowa „Verba Sacra” w Poznaniu, Wyróżnienie za reżyserię na Festiwalu Teatrów Niewielkich w Lublinie.