Konferencja dla Niepodległej

W środę 4 października w Warszawie odbyła się konferencja dla Niepodległej zorganizowana przez Światowe Stowarzyszenie Republika Polonia. Jednym z jej części był panel dotyczący spraw polonijnych, przede wszystkim nadchodzących wyborów i udziału w nich Polaków zamieszkujących poza Ojczyzną, a także spraw polonijnej oświaty. Do udziału w nim prezes dr Maria Szonert-Binienda zaprosiła przedstawicieli ministerstw, a także red. Katarzynę Cegielską, kierownika Zakładu Kultury Medialnej AKSiM oraz Adama Gajkowskiego z Australii, kandydata Polonii do Sejmu RP.