O potrzebie etyki w szkole

O potrzebie etyki w szkole

W środę 12 kwietnia 2022 r. gośćmi programu „Rozmowy niedokończone” w Tv Trwam byli Słuchacze oraz Wykładowcy studiów podyplomowych Etyka dla nauczycieli. W audycji poruszono m.in. problem potrzeby kształcenia pedagogów w zakresie etyki.

Etyka dla nauczycieli to kwalifikacyjne trzysemestralne studia podyplomowe przygotowujące czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia prowadzone są zgodnie ze standardami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890), dostarczając wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne do nauczania nowego przedmiotu jakim jest etyka. Studia są bezpłatne – finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Przypominamy, że do końca kwietnia trwa rekrutacja na kolejną – trzecią edycję studiów. Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Studiów Podyplomowych AKSiM.